Administració de comunitats

Gestió administrativa integral per a comunitats de propietaris

A Finques Gràcia Centre, oferim una gestió administrativa integral per a comunitats de propietaris, brindant un servei complet i professional que abasta totes les necessitats administratives de la teva comunitat. Amb anys d'experiència al sector immobiliari i un profund coneixement de les normatives i procediments, el nostre equip està capacitat per manejar cada aspecte de la gestió de comunitats amb eficàcia i precisió.

Entenem que cada comunitat té les seves pròpies necessitats i desafiaments únics, per això ens comprometem a adaptar els nostres serveis per satisfer les demandes específiques de la teva comunitat. Des de la gestió de cobraments i pagaments fins a l'organització de juntes i la resolució d'incidències, som aquí per facilitar el funcionament sense problemes de la vostra comunitat.

El nostre enfocament se centra en la transparència, l'eficiència i la comunicació oberta a cada pas del camí. Ens esforcem per mantenir una relació propera amb els propietaris, proporcionant informes detallats, assessorament expert i atenció personalitzada per assegurar la satisfacció i el benestar de tots els membres de la comunitat.

Ja sigui que estiguis buscant una gestió administrativa contínua o necessitis ajuda per resoldre un problema específic, pots confiar en Finques Gràcia Centre per proporcionar-te solucions efectives i resultats excel·lents. Permet-nos encarregar-nos de les tasques administratives perquè puguis gaudir d'una comunitat ben gestionada i harmoniosa.

Contacta amb nosaltres

Privacitat*

Altres serveis

Cobrament de rebuts

Ens encarreguem del cobrament puntual i eficient dels rebuts de comunitat, assegurant una gestió transparent i rigorosa dels pagaments.

Pagament de subministraments i manteniments

Gestionem el pagament dels subministraments bàsics i els manteniments necessaris per garantir el funcionament correcte de les instal·lacions comunes.

Pagament de factures de despeses imprevistes

Estem preparats per afrontar qualsevol despesa imprevista que pugui sorgir, gestionant el pagament de factures de manera àgil i efectiva.

Reparacions i obres autoritzades

Coordinem i supervisem les reparacions i obres necessàries, prèviament autoritzades pel President de la Comunitat, assegurant-ne la correcta execució i seguiment.

Presentació d'estat de comptes anual

Preparem i presentem un Estat de Comptes Anual detallat, garantint la transparència en la gestió financera de la comunitat. A més, publiquem un Informe Mensual a la nostra pàgina web per mantenir els propietaris informats en tot moment.

Convocatòria i acta de juntes ordinàries

Ens encarreguem de convocar, celebrar i redactar l'acta de la Junta Ordinària Anual, actuant com a secretari i assegurant el compliment dels acords adoptats.

Tractament d'incidències i morositat

Atenem de manera diligent i eficaç qualsevol incidència, sinistre o problema que pugui sorgir a la comunitat, així com el tractament de la morositat, adoptant les mesures necessàries per a la seva resolució.

Servei web personalitzat per a la comunitat

Oferim un servei web personalitzat per a la comunitat, on els propietaris poden accedir fàcilment a informació rellevant, fer consultes i rebre assessorament personalitzat.